Etični standardi

DKOS upošteva Etične standarde Mednarodnega združenja za izobraževalno in poklicno orientacijo – IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance).

Člani DKOS ob vključitvi v društvo podpišejo izjavo, da se strinjajo z IAEVG etičnimi standardi in so jih tudi dolžni upoštevati. IAEVG etični standardi so dostopni na spletni strani IAEVG.

Scroll to Top