IAEVG konferenca Karierno svetovanje: človeška ali državljanjska pravica?

Organizatorji so vključili tako sodobne teoretske poglede kot teme, ki predstavljajo odziv na krizo sodobne družbe. Med govorci tako najdemo dva predstavnika sodobne šole ”Llife-design”, ki pravi, da se ”kariera ne izbira, temveč gradi”, to sta Jean Guichard in Mark Savickas. Pomembno mesto pa bodo imeli tudi družbeno kritični avtorji, kot sta Peter Plant (naslov prispevka: Socialna pravičnost in socialna kontrola) in Jean Claude Michaela, ki bo podal kritično analizo vpliva liberalistične logike na kariero posameznika.

Scroll to Top