O društvu

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Društvo za karierno orientacijo Slovenije – DKOS je bilo ustanovljeno leta 2009 z namenom, da bi spodbudilo hitrejši razvoj karierne orientacije v Sloveniji in svetovalcem pomagalo pri njihovem delu in strokovnem razvoju. Verjamemo, da lahko z izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj, lastnim delom in medsebojno sinergijo znatno pripomoremo k strokovni uspešnosti in osebnemu zadovoljstvu tako nas samih kot drugih. Pri tem dajemo velik poudarek tudi mednarodnemu sodelovanju.

 • Organiziramo redna srečanja, seminarje, delavnice, konference, izmenjave.
 • Obveščamo člane preko spletne strani, glasila in na druge načine.
 • Sodelujemo v domačih in mednarodnih projektih s področja karierne orientacije.
 • Zastopamo stroko v pomembnih procesih, kot so priprava zakonov, strategij in drugih dokumentov, ki pomembno vplivajo na karierno orientacijo.
 • Sodelujemo v strokovnih, delovnih, koordinacijskih in drugih skupinah za področje karierne orientacije.

Podrobneje je naša dejavnost opredeljena v Statutu DKOS:

 • sodelovanje pri razvoju dejavnosti karierne orientacije kot podlage vseživljenjskega učenja
 • razvijanje novih metod in pripomočkov
 • sodelovanje v strokovnih razpravah in organizacija le-teh
 • obveščanje javnosti o delu, dosežkih in aktivnostih karierne orientacije
 • širjenje spoznanja o pomenu obvladovanja lastnega poklicnega razvoja v vseh življenjskih obdobjih
 • obveščanje svojih članov o aktivnostih na področju karierne orientacije
 • omogočanje povezovanja in sodelovanja med člani
 • povezovanje s strokovnimi združenji drugih držav in skrb za poenotenje z evropskimi oziroma mednarodnimi kriteriji in standardi
 • skrb za spoštovanje načel poklicne etike
 • prizadevanje za uvedbo enotnih standardov za kakovost v karierni orientaciji
 • predstavljanje poklicev v karierni orientaciji in zastopanje interesov stroke
 • izobraževanje in usposabljanje članov ter nečlanov v obliki predavanj, delavnic, seminarjev, konferenc, kongresov in podobno
 • izdajanje strokovne literature v tiskani ali elektronski obliki
 • priprava strokovnih mnenj, analiz, študije in priporočil glede oblikovanja politik karierne orientacije
Scroll to Top