Obvestilo članom

Spoštovane članice in člani DKOS-a,

novo leto 2020 začenjamo s svežo energijo, novimi idejami in tudi novimi člani v organih društva ter z veliko željo, da DKOS kot društvo kariernih svetovalcev v tem letu in tudi naprej spet bolj aktivno zaživi.

Na zadnjem večjem dogodku, zelo dobro obiskani konferenci »Ko bom velik-a, bom…Dobre prakse in orodja v vseživljenjski karierni orientaciji«, smo lahko zaključili, da je potreba po kakovostnih aktivnostih na področju vseživljenjske karierne orientacije velika. Več kot 200 udeležencev je prišlo po navdih, kako čim bolj podpreti svoje stranke/uporabnike pri razvoju njihove življenjske kariere. Že takrat smo ugotovili, kako široko poznavanje različnih področjih (od aktualnih družbeno-ekonomsko razmer, novih trendov, ki narekujejo tudi razvoj novih poklicev, novih oblik dela do sistemskih sprememb na področju izobraževanja, usposabljanja in tudi kadrovanja do najnovejših teorij razvoja kariere in svetovalnih tehnik, pa še bi lahko naštevali) mora imeti karierni svetovalec. Ugotovili smo tudi, da se srečujemo z vedno bolj kompleksnimi primeri, ki včasih mejijo že na poglobljeno osebno svetovanje, ob tem pa (razen izjem)nimamo ustrezne podpore v obliki mreže svetovalcev,supervizije, intervizije ali vsaj kolegialnih srečanj. V pogovoru z vami smo ugotovili tudi, da ste/smo mnogi zelo proaktivni in da se na širšem področju VKO dela veliko, a smo premalo povezani, informacije pa razpršene. Zato smo si v Društvu za karierno orientacijo Slovenije za leto 2020 zadali sledeče cilje:

  1. Želimo si več povezovanja med nami – (kariernimi) svetovalci in boljšega pretoka informacij. 

Zato vas vabimo, da nam posredujete informacije, ki jih bomo lahko objavili in delili:

  • o dogodkih, ki jih zasledite ali organizirate,
  • zanimivih člankih ali novi literaturi s področja VKO,
  • dobrih praksah in projektih, ki jih izvajate in še kaj.

Informacije lahko pošljete na naslov: dkos@dkos.si.   

  1. Intervizijska srečanja za naše člane

Naša ideja je, da bi se oblikovale skupine, ki bi se redno srečevale, razglabljale o konkretnih izzivih s katerimi se srečujete pri delu,  in sicer po principu intervizijskih srečanj. Da bi zagotovili ustrezno delovanje intervizijske skupine, bomo organizirali usposabljanje s področja intervizije, ki ga bo vodila dr. Brigita Rupar, licencirana supervizorka. Za vključitev v intervizijske skupine boste prejeli posebno povabilo še v mesecu februarju.

  1. Predstavitve različnih izobraževalnih programov in poklicev

Prvi dogovori s fakultetami že potekajo, že sedaj pa vam lahko sporočimo, da v drugi polovici oktobra 2020 načrtujemo obisk Fakultete za pomorstvo in promet Univerze  v Ljubljani, ki se nahaja na odlični lokaciji – v Portorožu, kar nam bo omogočilo združiti prijetno s koristnim. Predstavniki fakultete bodo za nas organizirali predstavitev študijskih programov, znanih in manj znanih poklicev, v katerih delajo njihovi diplomanti in kako se spreminja vsebina in področje dela diplomantov s transformacijo Družbe 5.0. Sledilo bo neformalno druženje s pogostitvijo, za kar vemo, da Primorci znajo poskrbeti.

  1. Članstvo v mednarodnem društvu IAVEG in sodelovanje v Strokovni skupini za VKO

Članstvo v teh dveh pomembnih strokovnih združenjih nam omogoča, da imamo ažurne informacije o mednarodnem in nacionalnem dogajanju na področju VKO, ki jih bomo delili z vami. Članstvo v združenju IAVEG pa nam omogoča tudi dostop do strokovnega časopisa združenja »IJEVG Journal«, ki ga bomo prav tako delili z vami. Gesla za dostop namreč razdelimo med predstavnike različnih organizacij in tako omogočimo dostop tudi vam članom.

  1. Slovenski prevod in priredba Etičnih smernic IAVEG

Mednarodno združenje IAEVG, katerega član je DKOS, je sprejelo nove etične smernice za delo na področju karierne orientacije. V skladu s priporočili smo preteklem letu v okviru DKOS-a prevedli in priredili najnovejšo verzijo Etičnih smernic IAVEG. V društvu si bomo prizadevali za prepoznavnost Etičnih smernic IAVEG v vseh izvajalskih organizacijah, tako na področju zaposlovanja, izobraževanja kot tudi v zasebnem in nevladnem sektorju. Poglejte Slovensko verzijo Etičnih smernic IAVEG, ki je bila potrjena na skupščini 17.5.2019.

Imamo še nekaj idej kot so delavnica na temo ugotavljanja naših vrednot in vpliva le teh na svetovalni proces s pomočjo orodja SDI, pa karierne pogovorne urice in še kaj, kar lahko izpeljemo s pomočjo naših aktivnih članov. A za začetek ne želimo obljubiti preveč, zato smo si postavili konkretne cilje, ki jih bomo zagotovo lahko izpeljali (da kovačeva kobila v tem primeru ne bo bosa J). Veseli pa bomo, če boste z idejami in predlogi tudi sami obogatili delovanje DKOS-a.

V letošnjem letu bomo kot vidite bolj aktivni, zato po nekaj letih zopet uvajamo letno članarino v višini 20€, s katero bomo pokrili stroške zgoraj navedenih aktivnosti in delovanja spletne strani.

Želimo si, da boste tudi v tem letu ostali z nami. Saj veste, več kot nas je, več zmoremo in bolj »luštno« se lahko imamo.

Vaša ne več tako sveža predsednica DKOS-a:

Maruša Goršak

 

Scroll to Top