Organi in statut DKOS

Člani organov DKOS v tem mandatu so bili izvoljeni na seji skupščine DKOS, dne 4.3.2016:

Izvršni odbor:

Predsednik: Saša Niklanovič
Podpredsednik: Maruša Goršak
Člani izvršnega odbora:  Brigita Rupar, Andreja Turman, Maja Dizdarevič, Lea Avguštin

Nadzorni odbor:

Predsednik: Zlata Šlibar
Člana: Vesna Miloševič Zupančič, Katarina Bremec Slanič

Častno razsodišče:

Predsednik: Željka Toličič
Člana: Barbara Gogala, Barbara Gregorič Brezavšček
Namestnika: Janez Drobnič, Staša Bučar Markič

Statut DKOS je bil sprejet na konstitutivni skupščini DKOS dne 26.03.2009. (dokument)

Scroll to Top