Člani organov DKOS v tem mandatu so bili izvoljeni na seji skupščine DKOS, dne 17. 5. 2019:

Izvršni odbor:

Predsednik: Maruša Goršak
Podpredsednik: Maja Dizdarević
Člani izvršnega odbora:  Andreja Turman, Lea Avguštin, Maja Rotar, Saša Niklanovič, Staša Bučar Markič

Nadzorni odbor:

Predsednik: Katarina Bremec Slanič
Člana: Vesna Miloševič Zupančič, Zlata Šlibar

Častno razsodišče:

Predsednik: Željka Toličič
Člana: Janez Drobnič, Barbara Gregorič Brezavšček

Statut DKOS je bil sprejet na konstitutivni skupščini DKOS dne 26.03.2009. (dokument)