Nova nacionalna spletna stran VKO TOČKA

Nacionalna koordinacijska točka VKO deluje  v okviru istoimenskega projekta, sofinanciranega iz Evropskega socialnega sklada, izvajanega na Zavodu RS za zaposlovanje, s tesnim sodelovanjem drugih institucij in partnerjev, ki delujejo na področju VKO. Projekt traja od 13. 6. 2016 do 31. 10. 2022. Spletna stran je dostopna na povezavi https://www.vkotocka.si/o-nkt-vko/

Scroll to Top